Zorgboerderij Den Hill
Samen lukt alles beter!
Zorgboerderij Den Hill

Welkom

Welkom op de website van zorgboerderij "Den Hill".

Meest recente artikel

Ons motto is: "samen lukt alles beter".

"Den Hill" is een karakteristieke boerderij gelegen in het noorden/noordwesten van Noordbrabant. Er is een akkerbouwbedrijf en op de zorgboerderij wordt er zinvolle dagbesteding geboden.

De mensen die er komen zijn van alle leeftijdscategorieën. In overleg met de deskundige begeleiding wordt voor elke deelnemer apart bekeken op welke manier hij of zij het beste verder kan. Dat is "zorg op maat". Op boerderij "Den Hill" vinden wij het belangrijk dat ïeder mag zijn, wie hij of zij is". Het gaat om mensen die groeien van positieve aandacht, terwijl men ondertussen allerlei vaardigheden opdoet die belangrijk zijn.  Die positieve aandacht kunnen we geven omdat "Den Hill" kleinschalig is. Er is zowel individuele begeleiding als wel begeleiding groep. 

De activiteiten bestaan voor de deelnemers uit het meehelpen in de boomgaardjes, de moestuin etc. Ook zijn er kippen en konijntjes die verzorgd mogen worden. Daarnaast zijn er zeer vriendelijke paardjes waarmee activiteiten ondernomen worden. Op de woensdagmiddag is er een jeugdgroepje. Naast deze jeugd zijn er meer deelnemers die overdag meehelpen op de boerderij.

In het kraampje aan de Hillsestraat in Babyloniënbroek, worden allerlei producten van de zorgboerderij aangeboden. Het gaat om (h)eerlijke groeten en fruit met meerwaarde. Die meerwaarde bestaat uit: de diversiteit, de duurzaamheid, lekkere oude rassen en de zorg vanuit de zorgboerderij. De deelnemers zijn trots op het kraampje: daar kunnen ze laten zien, wat ze doen.

De boerderij is aangesloten bij de Streekproducenten van de Agrarische Natuurvereniging Altena, die samen het merk "Puur" voeren.

Boerderij "Den Hill" is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, een samenwerkingsverband van zorgboeren in Noord-Brabant en Zeeland.

Boerderij "Den Hill" draagt het keurmerk vanuit de Federatie Lanbouw en Zorg.

De dagbesteding kan zowel uit PGB als uit ZIN gefinancieerd worden.

Voor wie is zorgboerderij "Den Hill" bedoeld?
Onze zorgboerderij is vooral bedoel voor mensen die in de maatschappij te veel last hebben van hun beperkingen en die "kleinschaligheid" waarderen. "Zorg op maat" vinden we balangrijk en "je mag zijn wie je bent." We bieden activiteiten in onze onbespoten moes- en bloementuin en in de boomgaard. Als het regent, kunnen we comfortabel binnen zitten.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die beperkt worden door Autisme Spectrumstoornissen, of mensen die last hebben van dementie, of vanuit niet-aangeboren hersenledsel, of mensen die last hebben van psychische klachten of mensen die door een verstandelijke beperking belemmerd worden.

"Den Hill" is kleinschalig. We werken in kleine groepjes van maximaal 5 deelnemers, waarbij er veel aandacht is voor het individu en met deskundige begeleiding.